Versenyképes gazdaság

Miskolc gazdaságának versenyképesebbé tétele három részcél elérésével valósítható meg:

1. részcél: a tudásgazdaság megteremtése, ill. megerősítése.

 • Miskolc gazdaságában a jövőben kiemelt szerepet kell kapnia a magas hozzáadott értékű, innovatív technológiájú új gazdasághoz (pl.: plazmatechnológiai, nanotechnológiai, termokémiai, mechatronikai, élettartam növelő technológiák, környezetbiztonságos alapanyagok, megújuló energiaforrások előállítása, stb.) tartozó vállalkozásoknak, a Miskolci Egyetem K+F+I bázisára épülő spin-off társaságoknak, a technológiai inkubációnak.
 • A kreatív ipar kiépülését magas színvonalú duális oktatási rendszernek kell támogatni.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Az új gazdasághoz kapcsolódó K+F+I potenciál (beruházás, szakértelem, infrastruktúra) növelése, a technológia- és tudásintenzív tevékenységek támogatása.
 • Már működő stratégiai jelentőségű iparágak (pl.: mechatronika, anyagtechnológia, stb.) mellé új, kreatív iparágak, továbbá nemzetközi és hazai szolgáltató központok letelepítése.
 • A város foglalkoztatási szerkezetében kiemelt szerepet játszanak a Nemzetközi Szolgáltató Központok (SSC: Shared Service Center) és Belföldi Szolgáltató Központok.

2. részcél: a helyi gazdaság megerősítése, magas foglalkoztatottság biztosítása

 • Miskolc gazdaságának versenyképességét biztosító második részcél egyrészt a helyi székhelyű kis- és középvállalkozások működési stabilitásának megteremtését, hálózatosodásuk, klaszteresedésük támogatását, másrészt a foglalkoztatottság növelését, a szociális gazdaság megerősítését is előirányozza.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Kis- és középvállalkozások beszállítói akkreditáltságának támogatása.
 • Szociális gazdaság továbbfejlesztése.
 • Helyi termékek körének bővítése, ismertségük és elismerésük támogatása.

3. részcél: a vonzó befektetői környezet továbbfejlesztése

 • Miskolcon a fenntartható ütemű gazdasági fejlődéssel összhangban lévő duális közép- és felsőfokú oktatási rendszert kell működtetni.
 • A betelepülni szándékozó tőkét magas színvonalú és bürokráciamentes adminisztrációnak, anyag- és technológiai kompetenciaközpontoknak kell segíteni.
 • A városba érkező külföldi munkavállalók családtagjai számára fejleszteni kell az idegen nyelvű oktatási, egészségügyi ellátási és művelődési feltételeket. A betelepülő szakemberek letelepedési szándékát megfelelő minőségű, környezetű, korszerű és elegendő mennyiségű bérlakás biztosításával is ösztönözni kell.
 • Az újonnan betelepülni, bővíteni kívánó befektetők számára színvonalas telephelyi feltételek biztosítása.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Városfejlesztés, befektetés ösztönzés területén dolgozók idegen nyelvi felkészültségének javítása.
 • Meglévő és új ipari területek fejlesztése.
 • Idegen nyelvű óvodai, iskolai ellátás fejlesztése.
 • Duális képzési rendszer fejlesztése.