TRAM: Regionális akcióterv a fenntartható város közlekedéséért

2017-02-07

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével megvalósuló TRAM: Regionális akcióterv a fenntartható város közlekedéséért című projektet az Európai Unió Európai Területi Együttműködéseinek keretében futó INTERREG EUROPE programja (www.interregeurope.eu) finanszírozza.

A projekt keretében 5 ország (Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország) együttműködésével olyan javaslatot sikerült kidolgozni, amelynek legfontosabb célja, hogy elősegítse a városok és régiók elmozdulását az alacsony szén-dioxid kibocsátású, versenyképes gazdaság felé, illetve hozzájáruljanak az Európai Unió Fehér Könyve (http://vsz.hu/images/melleklet/feherkonyv.pdf), az Urban Agenda (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_hu.htm) és az EU 2020 Stratégia megvalósításához (http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm).

A projekt keretében megvalósuló tapasztalatcsere segíti a döntéshozók kompetenciáinak javítását, az együttműködést a különböző szakterületek között, valamint a releváns érintettek bevonását. A projekt gyakorlati célja a fenntartható közösségi közlekedésre vonatkozó – összességében mintegy 142 millió euró összköltségű és a strukturális alapokból finanszírozandó – 5 helyi akcióterv elkészítése, szakértők általi elfogadása, valamint a tapasztalatok beépítése a partnerek helyi közösségi közlekedés-szabályozási és irányítási rendszerébe.

A projekt szakmai fókusza

Európa városai számos környezeti kihívással találkoznak, melyek közül a légszennyezettség különösen erősen kapcsolódik a városi közlekedéshez. A környezeti szempontból fenntartható városi közlekedés kialakítását helyezik középpontba a projekt partnervárosai közlekedési intézkedéseik kialakításakor, informatikai megoldásokkal kombinálva és ennek további erősítését célozza a projekt. Az 5 projektpartner helyi közlekedési rendszereinek fejlesztésével és a helyi közlekedési szabályozásokba beépíthető intézkedésekre vonatkozó szakembereik tapasztalatcseréjével a TRAM projekt hozzájárul a versenyképes, erőforrás-hatékony és alacsony széndioxid kibocsátást célzó európai közlekedési rendszer erősítéséhez.

A TRAM projekt fókuszában a partnerek kezelésében lévő, elsősorban a Strukturális Alapokból származó pénzügyi eszközökből a fenntartható közösségi közlekedés fejlesztésére fordítandó projektek állnak. A projekt időtartama alatt a helyi szakmai szervezetek és az önkormányzatok bevonásával nemzetközi tanulási folyamat valósul meg – elsősorban tapasztalatcsere révén - az alábbiak szerint:

Közlekedési szabályozások

A városi térségekben jelentkező emisszió-intenzív közlekedési módok iránti kereslet csökkentését célzó intézkedések és akciók egy kevésbé szennyező és hatékonyabb közlekedési rendszer kialakítása érdekében.

Innovatív közlekedési megoldások városi területeknek

Az okos technológiák és innovatív közlekedési megoldások felhasználását célzó műszaki megoldások, amelyek a városi közlekedési tervezés legfontosabb elemei.

Alacsony széndioxid-kibocsátású és zöld közlekedés (fejlett járművek és üzemanyagok)

A zéró vagy alacsony széndioxid kibocsátású közösségi és magán közlekedési projektek és technológiák, megújuló üzemanyagok, elektromos járművek, környezetbarát személy és teherszállítási módok bemutatása.

Költségvetés:

Marche Régió (Olaszország): 426.852€

Andalúzia Regionális Kormányzat (Spanyolország): 251.436€

Blenkige Régió (Svédország): 289.902€

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata: 173.498€

Észak-Nyugat Romániai Régió Fejlesztési Ügynökség: 122.390€

A projekt ütemezése:

fázis: 2016. április 1. – 2019. március 31.

fázis: 2019. április 1. – 2021. március 31.

Partnerek:

Vezető partner: Marche Régió (Olaszország), Európai Politikák és Területi Együttműködési Osztály (Marche Region - European Policies and Territorial Cooperation Department)

Andalúzia Regionális Kormányzat (Spanyolország), Közlekedési Általános Igazgatóság (Andalucia Regional Government, General Directorate for Mobility)

Blenkige Régió (Svédország), (Region Blekinge)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Észak-Nyugat Romániai Régió Fejlesztési Ügynökség (North-West Regional Development Agency)