Tervezés és együttműködés Miskolcon

2013-12-21

Miskolc felülvizsgálja jelenleg hatályban lévő Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. A tervezés célja, hogy a város az Európai Uniós célkitűzésekhez igazodó, hosszú távú (2030-ig előretekintő) fejlesztési koncepciót- valamint fejlesztési stratégiát dolgozzon ki, különös tekintettel a gazdaság fejlesztésére, a foglalkoztatottság javítására, a szegregáció csökkentésére, a fenntarthatóságra, továbbá a lakosság életkörülményeinek javítására.

Előzetes tájékoztatás

A munka megkezdéséről az önkormányzat tájékoztatta az államigazgatási szerveket, a város körül fekvő, társadalmi és gazdasági életéhez erősen kapcsolódó településeket, a város és környéke lakosságát, civil és gazdálkodó szervezeteit, egyéb érdekvédelmi szerveket és kamarákat egyaránt.

A tájékoztatási anyagok elérhetőségének biztosítására egy tárhelyet hoztak létre a város honlapján (http://www.miskolc.hu/varosfejlesztes/partnersegi-egyeztetes) , ahol közzéteszik  a tervezési anyagokat, valamint külön e-mail címen (partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu) is várják a javaslatokat, észrevételeket.

Településfejlesztési Koncepció - elfogadás előtti tájékoztatás

2013 decemberére elkészült a Településfejlesztési Koncepció tervezete, melyet a város közzétett a honlapján található tárhelyen, valamint az érintett államigazgatási szerveket és a szomszédos önkormányzatokat levélben is felkérte a véleményezésre.

A lakosságot, a városban működő civil szervezeteket, valamint érdekvédelmi szervezeteket és kamarákat a médián keresztül értesítette a véleményezési lehetőségről. Ők a létrehozott e-mail címre küldhették be véleményüket.

A város a véleményeket beépíti a dokumentumba, az el nem fogadott véleményekre pedig szakmai válasszal szolgál.