Stratégiai jövőtervezés Miskolcon

2014-01-13

Készül Miskolcon a Településfejlesztési Koncepció, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia. A tervezési munka állomásaként – „Milyen városban képzeljük el a jövőnket?” címmel – három tematikus napot felölelő városfejlesztési szakmai műhelyt szervezett a Miskolci Városfejlesztési Kft. 2014. január 9–11. között.

A műhelymunka során, különböző tervezési technikák segítségével, munkacsoportokban vitatják meg a város aktuális problémáinak megoldására vonatkozó javaslatokat, és határozzák meg a legfontosabb beavatkozási pontokat. A résztvevőket széles szakmai körből hívták meg: a helyiek mellett az ország más részéből is érkeztek urbanisztikai és egyetemi szakértők, építészek, nagyobb helyi projektek vezetői, tulajdonosai, civil szervezetek képviselői, így a munka a gazdasági mellett kitér a környezeti és társadalmi tényezőkre is.

A Városházán rendezett találkozó első napján a szakmai műhely szervezője, koordinálója és házigazdája, a Miskolci Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Lengyel Katalin köszöntötte a megjelenteket. A műhelymunka címére utalva megjegyezte: reméli, hogy a harmadik nap végére világos képet kapunk Miskolc jövőjéről.

– A műhelymunka címe, „Milyen városban képzeljük el a jövőnket?”, egy komoly kérdés, melynek kapcsán fontos, hogy komplex szemléletbe tudják foglalni a felmerülő megoldásokat – hangsúlyozta Kiss Gábor, Miskolc alpolgármestere. – Előzetes munkák, helyzetértékelések történtek már, ezek alapján kell meghatározni, milyen jövőképük van a városról mint organikus rendszerről. Már a koncepció is felvet olyan témákat, amelyekről biztosan gondolkodni kell – tette hozzá az alpolgármester. Komplex önképet szeretnének felvázolni, a cél, hogy Miskolc mások számára vonzó, az itt élők számára pedig élhető legyen, mindez fenntartható beruházásokkal – zárta köszöntőjét Kiss Gábor.

Az eddig elvégzett munkáról, az elkészült településfejlesztési koncepcióról Kocziszky György, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja beszélt. Mint elmondta: ágazati és városrészi SWOT-analízist végeztek, koncepciót fektettek le. Az analízis során vizsgálták a város térszerkezetét, a társadalmi, demográfiai viszonyokat, a humán infrastruktúrát, a gazdasági erőforrás-potenciált, a településüzemeltetést, a területi adottságokat, az épített környezetet, a közlekedést, a közműellátottságot, a környezetvédelmet és a katasztrófavédelmet. A koncepció tartalmazza az alapelveket, a jövőképet, és az átfogó célokat is. Kocziszky György hangsúlyozta: igyekeztek szakmai részcélokat megfogalmazni, amelyek alkalmasak arra, hogy vitázzanak róluk.

A három napon át tartó műhelymunka öt csoportban zajlik, ezek: vonzó városkép, javuló életminőség, fenntartható környezet, növekvő biztonság és versenyképes gazdaság.  Az eredményeket a munkacsoportok minden nap végén összegzik és közösen tekintik át annak érdekében, hogy Miskolc eltérő adottságokkal és lehetőségekkel rendelkező területei számára egységes fejlődési struktúrát állíthassanak fel. A három nap alatt több témát is érintve vitáznak, és tartanak ötletbörzét, amelynek révén végül összeáll egy szakmai anyag.

A csoportok moderátorai a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről érkezett szakemberek. Képviseletükben Szabó Julianna docens, urbanisztikai szakértő szólalt fel, aki hangsúlyozta: a várostervezés folyamatos munka, amely nem ér véget egy projektdokumentum összeállításával a harmadik nap végén. Miskolcon egyszerre készül stratégia és koncepció, amely intenzívebbé teszi a munkát. A szakember hozzátette, az EU 2014–2020-as támogatási rendszerében olyan hívószavak jelentek meg, amelyek nagyon kedvezőek Miskolc számára, érdemes tehát jó programot kialakítani.

(Szöveg és fotó a www.minap.hu tudósítása alapján)