SmartImpact projekt - Nemzetközi partnerség az „okos Miskolcért”

2017-02-07

Hogyan lehet felkészíteni egy várost arra, hogy „okos” legyen? Ez a központi kérdése a SmartImpact projektnek, amelyben 10 európai város, köztük Miskolc nyert támogatást az Európai Uniótól az URBACT programban.

A fenti kérdés megválaszolásához a városok feltérképezték adottságaikat, amelyekre építve valóban okossá válhatnak, és mindehhez konkrét akciótervet is készítenek.

A projekt olyan menedzsmentműködést és városirányítási gyakorlatot alakít ki a partnertelepülések számára, amelyek segítik a városok „smart” átalakításának megtervezését, finanszírozását és mindennapi működését, működtetetését. A városok ezt akciótervben rendszerezik, amiből kiderül, milyen „smart” módszerekkel és technológiával valósulhat meg környezetfejlesztés, az életminőség javítása és a város vonzerejének növelése – az ott élők bevonásával. Miskolc olyan partnervárosokkal dolgozhat saját okos város tervén, mint Manchester, Dublin, Eindhoven, Porto, Stockholm, Zágráb, Guadalajara, Smolyan és Suceava.

SmartImpact, megtanít tervezni

Hazánk is egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy városai a lehető leghamarabb „okossá” váljanak. Ugyanez a törekvése az Európai Bizottságnak is. A smart város az informatikai technológiák, a nagy adathalmazok és az internet adta lehetőségeket ötvözve élhetőbb és környezeti, gazdasági szempontból fenntarthatóbb várost ígér. Az EU smart city programja azonban inkább technológiai irányultságú, így mérsékelt figyelem hárul az okos irányítási rendszerek, folyamatok, az innovatív üzleti modellek és különösen az integrált tervezés fontosságára. A SmartImpact azonban ezekre a területekre összpontosít. A projekt öt nagy témakört vizsgál: a városi adminisztráción belüli szervezetfejlesztést, az innovatív megoldások beszerzését és finanszírozását, a helyi megújuló ökoszisztéma aktiválását, a támogató szabályozások és ösztönzők körét, valamint az adatintegráció területét.

Miskolc a projektben elsősorban az irányításra és az adatintegráció koncentrál. A miskolci integrált akcióterv készítésének fő célja, hogy kialakítson egy nyílt innovációs elvek mentén működő okos város menedzsment-struktúrát. Ezt a projektben résztvevő többi városhoz hasonlóan helyi támogató csoporton keresztül dolgozza ki. Ez segítheti a 2014-2020-as fejlesztési ciklus okos várossá válást támogató projektjeit úgy, hogy az ebből a projektből származó tudást átülteti a helyi folyamatokba, továbbá olyan konkrét intézkedéseket is meghatároz, melyek végrehajtásával Miskolc fontos lépést tehet a „smart” várossá válás útján.

Az URBACT III. Program célja a nemzetközi együttműködésben megvalósuló, tervezésen nyugvó, fenntartható városfejlesztési folyamatok felgyorsítása. Az URBACT hálózatépítés, kapacitásfejlesztés és jó gyakorlatok terjesztése útján nyújt szakismereteket és támogatja a városi döntéshozókat, szakembereket: (1) a város teljesítőképességének javításában, (2) a fenntartható városi stratégia és akcióterv kidolgozásában és továbbfejlesztésében; (3) a fenntarthatóságot célzó integrált akcióterv megvalósításában; (4) a fenntartható városfejlesztés terén szerzett tapasztalatok nemzetközi szinten történő megosztásában.