Növekvő biztonság

Az átfogó cél üzenete, hogy Miskolc személyi, anyagi és környezeti szempontból egyaránt biztonságos város. Az átfogó cél három részcéllal valósítható meg, ezek:

Magas színvonalú személyi- és vagyonbiztonság kiépítése

 • A hatékony megelőzési, szabályozási és hatósági ellenőrzési rendszer eredményeként javulnia kell a felderítési és bűnmegelőzési mutatóknak.
 • El kell érni, hogy a lakosság a korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet fordítson saját, környezete és a város értékeinek védelmére.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Legveszélyeztetettebb területeken tovább kell építeni a térfigyelő rendszert (50%-os bővítés).
 • Bűnmegelőzési programok, közbiztonságot szolgáló akciók szervezése.

Egyenlő hozzáférés és esélyteremtés lehetőségeinek kialakítása

 • Fenn kell tartani a gazdasági verseny és a szolidaritás közötti összhangot.
 • Javítani kell a hátrányos helyzetűek iskolázottsági arányát (el kell érni, hogy az érintett lakossági körben a legalább 8 általános iskolát végzettek aránya elérje a 80%-ot), növelni kell a szakma szerzésére irányuló motiváltságukat, csökkenteni kell iskolai lemorzsolódásukat (legalább 50%-kal).
 • Csökkenteni kell a településrészek infrastruktúrájában jelentkező számottevő különbségeket.
 • El kell érni, hogy akadálymentes legyen a város közösségi közlekedése.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:

 • Akadálymentesítési projektek megvalósítása.
 • Speciális oktatási és nevelési programok szervezése.
 • Az egyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében infrastrukturális beruházásokat kell végrehajtani.

Hatékony környezetbiztonsági feltételek megteremtése

 • A városnak csökkentenie kell a belvíz-, meg kell szüntetnie az árvízveszélyt.
 • Legalább 50%-kal csökkenteni kell a rozsdaövezetekben mért környezeti terhelést.
 • Meg kell szüntetni az Avas-domboldal és a Tetemvár csúszás- és omlásveszélyét.

A részcél eléréséhez kapcsolódó feladatok:

 • Talaj- és vízbázis védelmi projekteket kel kidolgozni és megvalósítani különös figyelemmel a következő évtizedek kiemelt vízgazdálkodási célkitűzéseire.
 • Hatékony partfal megerősítési technológiákat kell megerősíteni a veszélyeztetett területeket.