Mit kell tudni az integrált településfejlesztésről?

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az EU 2020 stratégiának megfelelően célul tűzte ki a város és környéke jelenlegi problémáinak átfogó program mentén történő megoldását, továbbá, hogy az Unió 2014-2020-as programozási időszak során sikeres pályázatokkal sikeres várossá fejleszti Miskolcot.

Ennek érdekében felülvizsgálja 2009-ben elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiáját és megalkotja Településfejlesztési Koncepcióját valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

A dokumentumok tartalmával, elkészítésével, egyeztetésének és elfogadásának rendjével továbbá a 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet foglalkozik.

A 2014-2020-as programozási időszak alapdokumentuma az Európa 2020 Stratégia, melynek legfőbb célja az intelligens, fenntartható és befogadó Európa létrehozása. Ennek érdekében 11 tematikus cél került megfogalmazásra, melyek minden olyan területet magukba foglalnak, ahol támogatott beavatkozás szükséges.

Tematikus célok:

 1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése.
 2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása.
 3. A kkv-k versenyképességének fokozása.
 4. Az alacsony szén-dioxid kibocsátásra való áttérés támogatása minden ágazatban.
 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése.
 6. A környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése.
 7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása.
 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése.
 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
 10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba.
 11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása.

Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A forrásokat integrált módon kell koncentrálni városfejlesztés kihívásokkal küzdő területeire.

A fenntartható városfejlesztési célok finanszírozására alapvetően két módon kerülhet sor:

 • az operatív programok egyes prioritásain keresztül
 • integrált területi beruházások (ITB) révén, az integrált fejlesztési tervben szereplő célterületek igényein alapuló, tervszerűen ütemezett fejlesztések megvalósításával.

Hangsúlyos uniós elvárás - összhangban a hazai prioritásokkal és a tematikus célokkal- hogy az alábbi négy alcélhoz kapcsolódó beavatkozások megjelenjenek a tervben:

 1. Kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása (helyi zöld gazdaság fejlesztése, a város gazdaságszervező szerepének elősegítése a helyi foglalkoztatás elősegítése érdekében),
 2. A városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációját és a levegőszennyezés mérséklését,
 3. A fenntartható városi közlekedés elősegítése,
 4. A hátrányos helyzetű város és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a tudatos fejlesztés alapját kívánja megteremteni Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalkotásával, melybe az érintett és környező településeket is bevonja, úgynevezett funkcionális valamint együttervezési várostérség lehatárolásával. A funkcionális várostérséget azon települések alkotják, melyekkel a hosszabb távú hatékony együttműködés biztosított. Az együttervezési várostérség települései témaspecifikusan kerülnek bevonásra.

A tervezésben részt vesznek továbbá a város meghatározó gazdálkodós szervezetei, civil és érdekképviseleti szervei, valamint az innovatív tudást összpontosító Miskolci Egyetem.

Ezek alapján, Miskolc olyan fejlesztési dokumentumokat készít, melyekben minden érintett lakos, szervezet, és önkormányzat véleményét integrálja és gazdag történelmi, kulturális és környezeti értékeire építkezve, a fejlődés új irányait felvázolva képes elérni, hogy a jövőben minden ember számára vonzó élettér legyen.

Városfejlesztési kézikönyv »