Miskolc Foglalkoztatási Paktum Programja

2017-02-07

Az Európai Szociális Alap (ESZA) célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatásával valósul meg a TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 számú „Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja” című projekt, amely helyi, illetve térségi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programokat valósít meg szorosan együttműködve a kormányhivatallal és a Miskolc Holding Zrt.-vel. A fejlesztés eredményeként Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata növelni kívánja a helyi foglalkoztatás szintjét és elősegíteni a város gazdaságának fejlődését.

A projekt megvalósításában a támogatás kedvezményezettje a konzorciumot alkotó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a Miskolc Holding Zrt. A tervek szerint a program megvalósítására 2016. július 1. és 2021. június 30. között kerül sor. A program keretében elvárt eredmény, hogy 2014 fő lehetséges munkavállalót vonjanak be munkaerőpiaci programokba.A projekt összköltségvetése 2,943 milliárd forint, támogatásának mértéke a projekt költségvetésének 100 %-a.

A program megvalósítói foglalkoztatási együttműködést (paktumot) kívánnak létrehozni, melynek célja, hogy a város és annak vonzáskörzetére kiterjedően együttműködés, partnerség alakuljon ki a munkaerőpiacon érintett szervezetek, intézmények között. A paktum közösen kidolgozott foglalkoztatási stratégia mentén, a valós munkaerő-piaci keresleten és kínálaton alapuló képzési, oktatási és humán fejlesztési, illetve foglalkoztatási programokat dolgoz ki és valósít meg.

A paktumszervezet a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkársága, valamint a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön létre.

A projekt keretében munkaerő-piaci helyzetelemzés készítésére, foglalkoztatási stratégia kidolgozására és foglalkoztatási fórumok szervezésére kerül sor. A foglalkoztatási stratégia megvalósítása során képzések szervezése történik, valamint a résztvevők érintett csoportonkénti toborzása, felkészítése, képzése, a programba bevontak mentorálása, egyéni támogatása, és a munkába állók segítése valósul meg. A program során befektetés-ösztönzési tevékenységre, vállalkozási (start-up) tanácsadásra is sor kerül.

A program társadalmi-gazdasági jelentősége, hogy a vállalatok új, megfelelően képzett munkaerőhöz jutnak, a célcsoportokban csökkenhet a munkanélküliség, nőhet a foglalkoztatottság, ami biztosabb társadalmi háttérrel megtámogatott gazdasági növekedéshez vezethet. A fejlesztések eredményeként valós munkaerő-piaci igényeken alapuló képzési és támogatási rendszer jön létre, ami fenntartható módon javítja a város foglalkoztatási mutatóit.

A foglalkoztatást elősegítő projekt közvetlen célcsoportja:

  • az alacsony iskolai végzettségűek;
  • a 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők;
  • az 50 év felettiek; a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők;
  • a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható);
  • a megváltozott munkaképességű személyek;
  • a roma nemzetiséghez tartozó személyek.

A projekt közvetett célcsoportja azok a munkáltatók, akiknél a munkanélküliek elhelyezkedését ösztönözzük, illetve azon szervezetek, amelyeknek a munkáját, fejlődését szakmai együttműködési hálózat szervezésével, tanácsadással és szakmai fórumok szervezésével segítjük.